DKK inkl. moms
{{basketLine.productName}}
DKK inkl. moms:
Total for Kontrakt:  {{basketLineGroup.contractName}}
DKK inkl. moms:

Total for alle kontrakter

DKK inkl. moms:

Din kurv er tom

Disse Juridiske Vilkår er sidst opdateret 01.08.2019

 

JURIDISKE VILKÅR FOR BRUG AF SHOP.KMD.DK

 

shop.kmd.dk udbydes af:

KMD A/S

Lautrupparken 40-42

2750 Ballerup

CVR: DK26911745

Telefon 4460 1000

E-mail shop@kmd.dk

 

 

KMD A/S’ Juridiske Vilkår for brug af shop.kmd.dk er opdelt under følgende overskrifter:

  1. Om shop.kmd.dk. 
  2. Global administrator og brugerrettigheder. 
  3. Rettigheder (immaterielle rettigheder og brugsrettigheder). 
  4. Ansvar og ændringer. 
  5. Sikkerhed. 
  6. Privatlivspolitik. 
  7. Cookies. 
  8. Ændringer af Juridiske Vilkår. 

 

  

1.    Om shop.kmd.dk

shop.kmd.dk giver mulighed for, at virksomheder, offentlige myndigheder, foreninger o. lign. (kunder) kan bestille varer og ydelser mv. bestemt til erhvervsmæssig anvendelse. For at kunne bestille varer og ydelser mv. via shop.kmd.dk skal kunden godkendes af KMD til at kunne bruge shop.kmd.dk og have udpeget en Global Administrator hos kunden, der har det overordnede ansvar for oprettelse og –administration af kundens brugere af shop.kmd.dk, jf. punkt 2. Anmodning om at blive godkendt som kunde til at kunne bestille varer og ydelser via shop.kmd.dk skal sendes til shop@kmd.dk.

Aftale om køb af varer og ydelser mv. indgås mellem kunden og KMD A/S (KMD). Kunden er ansvarlig for sine brugeres anvendelse af shop.kmd.dk, herunder ansvarlig og betalingspligtig for alle bestillinger/køb kundens brugere foretager.

Kunden kan til enhver tid meddele til shop@kmd.dk, hvis kunden ønsker at ophøre med at anvende shop.kmd.dk.

Ligeledes er KMD til enhver tid berettiget til ved skriftlig meddelelse til kunden med øjeblikkeligt varsel at tilbagekalde godkendelse af kunden til brug af shop.kmd.dk – herunder f.eks. i tilfælde af kundens betalingsmisligholdelse eller hvis KMD skønner, at kunden ikke længere opfylder KMD’s vilkår for kreditgodkendelse. Efter ophør af godkendelse til brug af shop.kmd.dk kan kunden ikke længere afgive bestillinger via shop.kmd.dk. KMD forbeholder sig ret til ansvarsfrit at undlade at efterkomme bestillinger, som kunden har afgivet via shop.kmd.dk inden ophør af godkendelsen, hvis ophør af godkendelse skyldes kundens betalingsmisligholdelse af en eller flere (andre) ordrer eller hvis KMD skønner, at kunden ikke længere opfylder KMD’s vilkår for kreditgodkendelse.

2.    Global administrator og brugerrettigheder

Kundens Global Administrator har ansvar for oprettelse og løbende ajourføring af kundens brugere med tilhørende brugerroller til hver af de medarbejdere hos kunden, som kunden giver beføjelse til at anvende shop.kmd.dk. 

Det er kundens ansvar at sikre, at de af kunden oprettede brugere med tilhørende brugerroller alene anvender shop.kmd.dk i overensstemmelse med deres interne beføjelser hos kunden.

Global Administrator har mulighed for at oprette brugere med de tilhørende brugerroller, som fremgår af illustrationen nedenfor. Global Administrator kan bl.a. oprette en eller flere brugere med brugerrollen Lokal Administrator – hvilket f.eks. kan være praktisk, hvis kunden organisatorisk er opdelt i flere enheder med egen styring og ønsker at have en Lokal Administrator til at forestå oprettelse og administration af brugere for en lokal enhed. Se uddybende om Lokal Administrators brugerrolle i illustrationen nedenfor.

Hvis en medarbejder hos kunden ønsker at blive oprettet som bruger i shop.kmd.dk – har medarbejderen mulighed for via shop.kmd.dk at udfylde en anmodning, der tilgår KMD. KMD videresender anmodningen til kundens Global Administrators behandling.

KMD kan være behjælpelig med at oprette en bruger med tilhørende brugerrolle på vegne af kunden, hvis KMD modtager skriftlig henvendelse herom fra kundens Global Administrator eller kundens Lokal Administrator. Ved sådan henvendelse lægger KMD til grund, at vedkommende administrator selv har rettigheder til at kunne oprette brugeren med den pågældende brugerrolle.

I linken nedenfor fremgår illustration med beskrivelse af brugerroller samt rettigheder knyttet til hver brugerrolle.

Beskrivelse af brugerrettigheder, kan se her (åbner pdf.)

 

 

Kunden skal i e-mail til shop@kmd.dk oplyse, hvem KMD skal oprette som kundens Global Administrator (navn, e-mailadresse samt mobiltelefonnummer). Ved kundens ønske om udskiftning af Global Administrator, skal kunden meddele KMD dette i e-mail til shop@kmd.dk. KMD ændrer herefter Global Administrator for kunden i shop.kmd.dk og sender bekræftelse til den nye såvel som den gamle Global Administrator for kunden, når dette er sket.

 

3.    Rettigheder (immaterielle rettigheder og brugsrettigheder)

shop.kmd.dk og alt materiale herpå, herunder navne, logoer, varemærker, grafik, tekster, ikoner og billeder, tilhører KMD A/S og samarbejdspartnere og er beskyttet i henhold til varemærkeloven, ophavsretsloven og anden lovgivning.

Download og anden digital kopiering af www.shop.kmd.dk’s indhold eller dele heraf er alene tilladt i det omfang ophavsretslovens bestemmelser berettiger hertil, medmindre andet forudgående er aftalt skriftligt med KMD.

Ovennævnte materiale må således ikke gøres til genstand for offentliggørelse eller fremvisning uden KMD's forudgående skriftlige tilladelse. Det er ligeledes ikke tilladt at ændre, kopiere, sælge eller på anden måde gengive shop.kmd.dk eller dele heraf, hverken analogt eller digitalt, uden KMD's forudgående skriftlige tilladelse.

Overtrædelse af ovenstående kan resultere i civilretlige såvel som strafferetlige sanktioner.

Det er ikke tilladt at fjerne meddelelser fra shop.kmd.dk eller materiale tilgængeligt herpå vedrørende ophavsret eller lignende.

Det er dog tilladt for brugere af shop.kmd.dk frit at printe materiale til eget privat ikke-kommercielt brug. Det er også tilladt at linke til shop.kmd.dk, så længe dette sker på en loyal måde og i overensstemmelse med gældende dansk ret.

 

4.    Ansvar og ændringer

KMD fraskriver sig ethvert ansvar for gener og tab som måtte opstå som følge af fejl i eller utilgængelighed på shop.kmd.dk. KMD er uden ansvar for eksterne websites, som der måtte være linket til på shop.kmd.dk og tredjeparters indhold. shop.kmd.dk stilles til rådighed uden garanti for kvaliteten, nøjagtigheden og fuldstændigheden af indholdet.

KMD forbeholder sig ret til ændringer i pris og indhold på shop.kmd.dk uden forudgående varsel. Den oplyste lagerbeholdning er derfor alene vejledende og KMD påtager sig intet ansvar for rigtigheden af lagerstatus.

 

5.    Sikkerhed

Kundens brugere logger på med ansættelses-e-mailadresse og en personlig adgangskode (der opfylder et sæt definerede krav). Adgangskoden er krypteret og kan til enhver tid udskiftes af kundens bruger.

KMD’s medarbejdere, samarbejdspartnere og databehandlere er underlagt tavshedspligt med hensyn til de oplysninger, der behandles på shop.kmd.dk.

 

6.    Privatlivspolitik

Oplysninger om kundens brugere behandles i henhold til KMD’s Privatlivspolitik for shop.kmd.dk.  https://www.shop.kmd.dk/privatlivspolitik/

 

7.    Cookies

Der anvendes cookies på shop.kmd.dk. KMD’s Cookiepolitik for shop.kmd.dk fremgår her. https://www.shop.kmd.dk/cookies/

 

8.    Ændringer af Juridiske Vilkår

Seneste version af version af Juridiske Vilkår (med datering i starten af vilkårene) kan til enhver tid ses på shop.kmd.dk.

I tilfælde af væsentlige ændringer giver KMD besked i form af en synlig meddelelse på shop.kmd.dk og eventuelt via e-mail.

Du vil snart blive logget ud

Du har været inaktiv i en længere periode og vil derfor blive logget ud om minutter, med mindre du foretager en handling på siden.

Forlæng session
Sessionen er udløbet og du er af sikkerhedshensyn blevet logget ud

Din session er udløbet og du er blevet logget ud.