JURIDISKE VILKÅR FOR BRUG AF SHOP.KMD.DK

 

shop.kmd.dk udbydes af:

KMD A/S

Lautrupparken 40-42

2750 Ballerup

telefon 4460 1000

telefax 4460 4106

e-mail shop@kmd.dk

CVR: DK26911745

 

  1. Om shop.kmd.dk

shop.kmd.dk giver mulighed for, at virksomheder, offentlige myndigheder, foreninger o. lign. (kunder) kan bestille varer og ydelser mv. bestemt til erhvervsmæssig anvendelse. For at kunne bestille varer og ydelser mv. via shop.kmd.dk skal kunden godkendes af KMD til at kunne bruge shop.kmd.dk og have udpeget en Global Administrator hos kunden, der har det overordnede ansvar for oprettelse og –administration af kundens brugere af shop.kmd.dk. Anmodning om at blive godkendt som kunde til at kunne bestille varer og ydelser via shop.kmd.dk skal sendes til shop@kmd.dk.

Aftale om køb af varer og ydelser mv. indgås mellem kunden og KMD A/S (KMD). Kunden er ansvarlig for sine brugeres anvendelse af shop.kmd.dk, herunder ansvarlig og betalingspligtig for alle bestillinger/køb kundens brugere foretager.

 

  1. Rettigheder

shop.kmd.dk og alt materiale herpå, herunder navne, logoer, varemærker, grafik, tekster, ikoner og billeder, tilhører KMD A/S og samarbejdspartnere og er beskyttet i henhold til varemærkeloven, ophavsretsloven og anden lovgivning.

Download og anden digital kopiering af shop.kmd.dk’s indhold eller dele heraf er alene tilladt i det omfang ophavsretslovens bestemmelser berettiger hertil, medmindre andet forudgående er aftalt skriftligt med KMD.

Ovennævnte materiale må således ikke gøres til genstand for offentliggørelse eller fremvisning uden KMD's forudgående skriftlige tilladelse. Det er ligeledes ikke tilladt at ændre, kopiere, sælge eller på anden måde gengive shop.kmd.dk eller dele heraf, hverken analogt eller digitalt, uden KMD's forudgående skriftlige tilladelse.

Overtrædelse af ovenstående kan resultere i civilretlige såvel som strafferetlige sanktioner.

Det er ikke tilladt at fjerne meddelelser fra shop.kmd.dk eller materiale tilgængeligt herpå vedrørende ophavsret eller lignende.

Det er dog tilladt for brugere af shop.kmd.dk frit at printe materiale til eget privat ikke-kommercielt brug. Det er også tilladt at linke til shop.kmd.dk, så længe dette sker på en loyal måde og i overensstemmelse med gældende dansk ret.

 

  1. Ansvar og ændringer

KMD fraskriver sig ethvert ansvar for gener og tab som måtte opstå som følge af fejl i eller utilgængelighed på shop.kmd.dk. KMD er uden ansvar for eksterne websites, som der måtte være linket til på shop.kmd.dk og tredjeparters indhold. shop.kmd.dk stilles til rådighed uden garanti for kvaliteten, nøjagtigheden og fuldstændigheden af indholdet.

KMD forbeholder sig ret til ændringer i pris og indhold på shop.kmd.dk uden forudgående varsel. Den oplyste lagerbeholdning er derfor alene vejledende og KMD påtager sig intet ansvar for rigtigheden af lagerstatus.

 

  1. Sikkerhed

Kundens brugere logger på med ansættelses-e-mailadresse og en personlig adgangskode (der opfylder et sæt definerede krav). Adgangskoden er krypteret og kan til enhver tid udskiftes af kundens bruger.

KMD’s medarbejdere og databehandlere er underlagt tavshedspligt med hensyn til de oplysninger, der behandles på shop.kmd.dk.

Kunden er dataansvarlig for personoplysninger, som KMD behandler i forbindelse med kundens brug af shop.kmd.dk og KMD er databehandler. KMD behandler personoplysninger for kunden i henhold til vilkår for databehandling (databehandleraftale mellem Kunden og KMD), der indgås i forbindelse med godkendelse af kunden til brug af shop.kmd.dk.

Du vil snart blive logget ud

Du har været inaktiv i en længere periode og vil derfor blive logget ud om minutter, med mindre du foretager en handling på siden.

Forlæng session
Sessionen er udløbet og du er af sikkerhedshensyn blevet logget ud

Din session er udløbet og du er blevet logget ud.